Nieuw Elan Zuidplas
Lokaal is zo gek nog niet!

Welkom op de website van NEZ

Nieuw Elan Zuidplas (“NEZ”) is in 2013 opgericht met als doel middels daadkrachtig en concreet beleid stappen te zetten naar een nieuw politiek tijdperk. NEZ wil interactief de belangen van alle inwoners van de Zuidplas nog beter kunnen behartigen.

NEZ eerbiedigt de grondwet en staat voor een samenleving waar alle inwoners respect hebben voor elkaars normen en waarden. NEZ functioneert onafhankelijk van de landelijke politieke partijen met de voor hen kenmerkende levensovertuigingen en/of ideologieën.

NEZ hecht grote waarde aan een doorlopend, goed contact met de inwoners van Zuidplas. Wij nodigen eenieder uit onze fractievergaderingen bij te wonen. U kunt ons ook op andere wijze benaderen teneinde uw vragen, zienswijzen en vooral ook oplossingen rond lokale vraagstukken met ons te delen.