NEZ voor ’n leefbaar Zuidplas!

De partij voor u, jou en mij, voor iedereen die woont in Zuidplas. Wat zijn de voordelen van een democratische, lokale partij zoals Nieuw Elan Zuidplas?

1. Focus ligt op alleen Zuidplas. NEZ is niet gebonden aan religie of ideologie. Nieuw Elan Zuidplas gebruikt inzet en invloed om zich bezig te kunnen houden met de beste belangenbehartiging van haar eigen inwoners en ondernemers.

2. Onafhankelijkheid. Geen lijstverbindingen en richtlijnen van nationale partijen, zoals CDA, VVD, CU/SGP, PVDA/GroenLinks en D66. Daar komt uit voort, dat NEZ bij verkiezingen veelal afgerekend wil worden op haar prestaties voor alle inwoners.

3. Apolitiek met voor u een luisterend oor. De meeste mensen voelen zich nauwelijks verwant met een politieke partij. Bij de lokale partij NEZ vind je echte idealisten met grote betrokkenheid voor de dorpen in Zuidplas.

4. Afstandsverkleinend. NEZ zorgt dat de afstand tussen de burgers en de overheid minder groot is.  En dat is juist waar iedereen al jaren naar snakt.

5. Betrokken en met het hart voor de vier dorpen en alle inwoners.  Wij zijn professioneel, deskundig, goed opgeleid en met een hart voor wat er speelt in alle dorpen van Zuidplas.

6. Van, voor en door de inwoners. Burgers willen zelf meedenken en -beslissen over zaken die hen direct raken! De lokale partij Nieuw Elan Zuidplas, ontstaan in 2013 als burgerinitiatief, past precies in dat denkpatroon.

7. Voorbeeldig.  Wij houden de gemeentepolitiek ‘lokaal’. Wij gooien geregeld de knuppel in het hoenderhok en maken dat de mede-raadsleden van de landelijke partijen weer wakker worden.

NEZ 2022 – 2026 : ….een leefbaar Zuidplas in alle dorpen. Dat kenmerkt zich o.a. door geen stenen middenhart, maar veel natuur, veilige en schone woon- en leefomgeving, met betaalbare huizen zoals koop en huur voor jong en oud, Knarrenhof, goede (jeugd)hulp met fatsoenlijke tarieven, bomen planten, participatie inwoners, geen digitale jungle bij de gemeente, medezeggenschap van de burgers, gemeente is er voor u en niet andersom, Tiny Houses, openbare toiletten bij winkelcentra, voorzieningen in de dorpen laten, jongeren en ouderen moeten in de dorpen kunnen blijven wonen, energie- en warmtetransitie met beleid, geen verstedelijking in/van de dorpen. Meer informatie hierover vindt u in het verkiezingsprogramma.